Posted in al-Muntalaq

Kita Menolak al-Hawa’

 • “Jauhkanlah dirimu dari sebarang keinginan yang bukan bernama Islam.”
 • Hanya ada satu kebenaran sahaja iaitu wahyu. Selain wahyu adalah nafsu yang tercela

Wahyu atau Hawa Nafsu

 • Sesungguhnya Allah telah menjadikan mengikut hawa nafsu sebagai menentang kebenaran – (Rujuk Surah Shaad : 26 , An-Naziat : 37-41, An-Najm : 3-4 )
 • Manusia cuma ada dua pilihan – samada ikut wahyu atau nafsu
 • Bila mana  Allah  menyebut  perkataan  nafsu  ‘al-hawa’  di  dalam  al-Quran,  pasti  Dia mencelanya.  Dari  sini  jelaslah  maksud  kenapa  diturunkan  syariat  iaitu untuk mengeluarkan kita dari menjadi pengikut runtunan nafsu – Ibn Abbas

Tiada Jalan Tengah antara Syariat dan Keinginan

 • Rujuk Al-Jasiyah : 18
 • Pilihlah, sama ada mahu menerima syariat Allah ataupun mengikut keinginan orang-orang yang jahil. Tiada andaian yang ketiga dan tidak ada jalan tengah di antara syariat  yang  lurus  dan  nafsu  yang  berubah-ubah.  Sesiapa  sahaja  yang  meninggalkan   syariat   Allah   sebenarnya   bertindak   berhukumkan      Tiap-tiap  sesuatu  yang  lain  dari  syariat  Allah  adalah  nafsu  yang terperosok  ke  dalamnya orang yang jahil – Syed Qutb, Fi Zilalil Quran
 • Janganlah kita menurut langkah2 syaitan (Rujuk al-Baqarah : 208)

Fitnah dan Kewaspadaan

 • “Sebab itu  hendaklah  orang-orang  yang  melanggar  perintahNya  merasa  takut  bahawa  mereka akan ditimpa fitnah.” (An-Nur: 63)
 • Fitnah adalah    Apabila  seseorang  itu  menolak  sebahagian, sabda Rasulullah  s.a.w.  maka  akan  tercampaklah  penyelewengan  ke  dalam  hatinya dan penyelewengan itu akhirnya akan membinasakannya

Menolak Sebahagian Syariat adalah Kufur

 • Peringkat penyelewengan dan kesesatan :
  • Penyelewengan Secara keseluruhan : keluar dari Islam, cth : tak yakin dengan hukum syarak, tak sesuai dengan perkembangan zaman dsb, sedangkan hukum tersebut disebut dalam al-Quran
 • Kafir itu  tidak  hanya  terbatas  pada  golongan  atheis  dan  golongan  yang  ingkar terhadap risalah Islam sahaja, golongan  yang  yakin  dengan  sebahagian  risalah,  tetapi tidak yakin dengan sebahagian lagi juga adalah kafir. – Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah (Rujuk An-Nisa: 150-152,51-52, 60-61, al-Baqarah: 85)
 • Kesimpulan oleh Ibnu Taimiyyah :
  • Allah mencela golongan yang telah menerima quran, tapi masih lagi beriman kepada sesuatu  perkara  di  luar quran
  • Cth: manusia mengutamakan  pendapat  ahli  falsafah  dan  kerajaan  jahiliyah  berbanding orang yang beriman kepada Allah, al-Quran dan RasulNya.
  • Allah mencela  orang  yang  mengaku  beriman  dengan  seluruh  kandungan   kitab-kitab   Allah   tetapi   mereka   tidak   menghukum   dengan   menggunakan  al-Quran  dan  al-Sunnah.
  • Cth : golongan yang  mengaku  Islam  tetapi  mereka  menjalankan  undang-undang mengikut pandangan ahli falsafah atau mereka memerintah menurut sistem  politik  bukan  syariat
 • ‘Taghut’ – sesiapa saja yang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah

Kita tidak akan Mengkafirkan Seseorang Muslim Tanpa Bukti

 • “Segala maksiat adalah urusan jahiliah dan pembuat maksiat tidak menjadi kafir dengan melakukannya kecuali   maksiat      Ini   semua   berdasarkan   Rasulullah   S.A.W.  bersabda: “Sesungguhnya engkau seorang yang ada padamu sisa-sisa jahiliah.” – Imam Bukhari
 • Sabda ini ditujukan kepada Abu Dzar  kerana beliau  mengejek  Bilal  dan  ibunya  yang  berkulit    Padahal Abu Dzar itu dari kalangan sahabat-sahabat yang hebat dan mulia.
 • Satu maksiat adalah cabang2 jahiliyah – setiap kali  maksiat  seorang  muslim  bertambah,  bertambahlah kadar   jahiliah   yang   ada   Tetapi, dia takkan menjadi jahiliah secara kesuluruhan melainkan jika dia mensyirikkan  Allah
 • Berhati2 mengkafirkan individu yang telah zahir  keIslamannya
 • Sabda Rasulullah : “Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya:“Wahai si  kafir!”  Kembalilah  kufur  itu  kepada salah  seorang  dari    Jika  benar,  maka kafirlah orang yang dikatakan. Kalau tidak, kembalilah kufur itu kepadanya”
 • Mengkafirkan seorang  muslim  dalam  ertikata  mengeluarkannya  dari  Islam, adalah  sesuatu  yang  sangat    Mesti  ada  sesuatu  yang  membuktikan kekufurannya  secara  jelas  dan  terang
 • Jika dia   melakukan   beberapa   maksiat   seperti   minum   arak   tapi  masih  mengakui  usul  akidah  Islam  maka  dia  adalah  muslim  yang derhaka, bukan kafir.
 • Jenis Kufur :
  • Kufur kecil yang tidaklah mengeluarkan penganutnya dari Islam
  • Kufur besar yang mengeluarkan penganutnya dari Islam.

Jiwa yang Beriman itu Peka dan Sensitif

 • Realiti sekarang : mereka itu umat Islam, tetapi, mereka telah karam di dalam maksiat dan darjat iman mereka  menjunam  ke  taraf  yang paling
 • “Sesungguhnya aku   sedang   merawat   satu   urusan   yang   tiada   siapa   dapat menolongnya kecuali Allah. Sesungguhnya di atasnya telah mati orang tua, orang yang kecil  telah  membesar,  orang  Ajam telah  mahir  berbahasa  Arab  dan  Arab  Badwi telah berhijrah  sehingga  mereka  memandang  sesuatu  yang  bukan  agama  sebagai  Mereka tidak melihat kebenaran selain daripada itu.” – Umar Abdul Aziz
 • seorang mukmin  itu  mestilah  sentiasa  berusaha  mencari kemuliaan yang lebih sempurna, tidak duduk sahaja melihat penyelewengan yang berlaku

Generasi Kita yang Terpedaya

 • Umat Islam kini tunduk kepada perancangan Yahudi, anak2 Islam dibentuk dengan ideologi yang bertentangan dengan Islam
 • Umat Islam kini diserang dari aspek pendidikan, politik, ekonomi dsb
 • Perancangan jahiliah sejak zaman Fir’aun lagi berlaku (Rujuk az-Zukhruf : 54)
 • Menyerang masyarakat dengan kesusahan dan kepenatan mencari sumber kehidupan sampai tak ada masa untuk nasihat, petunjuk dan kembali kepada agama
 • Secara fitrahnya,   manusia   sebenarnya bencikan      Tetapi   dengan pelbagai  keadaan  dan  peristiwa  yang  berlaku,  tanpa  disedari  mereka  tunduk  secara berangsur-ansur.
 • jika kehinaan timbul  dari  dalam  diri  dan  terbit  dari  hati,  itu  adalah  penyakit  yang  sangat berbahaya  dan merupakan kematian yang tidak disedari

Anak Singa Diubah Menjadi Kijang Yang Pengecut

 • Jahiliah disebarkan melalui pendidikan, media massa dsb – anak2 muda dididik untuk tunduk kepada nafsu syahwat
 • Agenda Yahudi & Kristian untuk hapuskan sejarah Islam yang bertamadun tinggi
 • Walaupun mereka datang dari pertubuhan/kelompok yang berbeza, matlamat sama sahaja – nak hapuskan Islam
 • Hasilnya : sesetengah orang   yang   ikhlas   lebih   cenderung   untuk   beruzlah,   mengasingkan  diri  dan  takut  berganding bahu  bersama-sama  umat  Islam, menjauhkan ramai orang Islam dari Islam sendiri
 • Mereka meyakinkan orang Islam akan kepentingan hidup bersendirian, dan berhati2 dengan jihad dan amal Islam

Perlunya Pertolongan Segera

 • Umat Islam semuanya sebenarnya layak  untuk  bersama-sama  bekerjasama  dengan  para da’i untuk  mengembalikan seluruh umat ini kepada  Islam jika  mereka sedar bahawa selama ini mereka telah tertipu
 • Perjuangan dakwah ke arah Islam yang sebenar tidak boleh berhenti, masih ada lagi anak2 muda yang jiwa bersih. Bantu umat Islam yang tertipu dengan agenda jahiliah untuk kembali dan sama2 menyertai kafilah dakwah Islam.